Головна > Угода користувача

Угода користувача


ТОВ «ВТН», далі іменоване «Продавець», пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі, далі іменованій «Покупець», розмістити замовлення і здійснити покупку товарів, які розміщені на сайті інтернет-магазину https://shop.vtnled.com, далі Сайт (або Інтернет-магазин).
Ця Угода (Договір) є публічною офертою і не вимагає підписання. Договір публічної оферти має таку ж юридичну силу як договір, підписаний на папері.

1. Визначення термінів
В цьому Договорі, за умови, якщо контекст не вимагає іншого, наведені терміни мають наступне значення:
«Адміністрація сайту» – адміністрація інтернет-магазину VTNLED.
«Акцепт» – повне та безумовне прийняття Покупцем/Користувачем умов публічної оферти шляхом проставлення символу «галочка» при реєстрації та / або оформленні замовлення на Сайті.
«Замовлення» – рішення Покупця придбати Товар шляхом належного оформлення запиту Покупця на придбання і доставку за вказаною адресою обраних на Сайті Товарів.
«Інтернет-магазин / Сайт» – веб-сайт Продавця, призначений для здійснення роздрібної купівлі-продажу Товарів необмеженому колу осіб, шляхом укладення договору публічної оферти купівлі-продажу товарів згідно із запропонованим Продавцем описом товарів, розміщеним на веб-сайті Продавця, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром.
«Користувач Сайту / Інтернет-магазину» – особа, відвідувач Сайту, який бажає розмістити Замовлення на цьому Сайті.
«Особистий кабінет» – персональний розділ Покупця на Сайті Продавця, доступ до якого здійснюється за допомогою створеного Покупцем логіну та паролю, в якому відображені його персональні дані та перелік Замовлень.
«Покупець» – Користувач, який зробив замовлення на Сайті https://shop.vtnled.com.
«Продавець» – юридична особа, яка розміщує на Сайті інформацію про Товар, який можна замовити.
«Товар» – опублікований на Сайті Продавця перелік найменувань асортименту продукції із вказаною ціною, назвою, описом та графічним зображенням.

2. Предмет і умови Договору
2.1. Даний Договір є договором публічної оферти відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).
2.2. Інформація про Товар відображається на Сайті і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення про це Користувача. Визначені зміни вступають в силу після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого замовлення, зробленого після їх публікації.
2.3. Цей Договір може бути укладений фізичною особою, яка досягла 18-річного віку, що володіє повною дієздатністю, що використовує даний Сайт і / або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами Договору та повністю приймає на себе зобов’язання, що виникають в результаті використання Сайту і укладення цього Договору.
2.4. Замовляючи Товар на Сайті, Покупець погоджується з усіма умовами даного Договору.
2.5. Укладаючи даний Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та приймає умови цього Договору, а також, у випадку якщо Покупець є фізичною особою, надає Продавцю згоду на обробку персональних даних для виконання умов цього Договору та проведення взаєморозрахунків.
2.6. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Покупець після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю шляхом обрання товару та заповнення форми «Оформити замовлення». Заповнення визначеної форми вважається офертою Покупця Продавцю на придбання відповідного товару на умовах, зазначених в Пропозиції. Оферту Продавцю вправі зробити і незареєстрований Користувач, при цьому він повинен коректно ввести всі необхідні дані у форму «Оформити замовлення» на Сайті.
2.7. Оферта вважається прийнятою Продавцем (акцептованою), якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Покупця, а саме: фактично відвантажив товар відповідно до умов, передбачених офертою Покупця.
2.8. У разі помилковості відправленого акцепту обидві Сторони мають право змінити його умови, однак тільки у випадку вчасного повідомлення про таку помилковість одна одну.
2.9. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактична його оплата, отримання товару Покупцем.
2.10. Власником прав інтелектуальної власності на поширення контенту, представленого на Сайті, є ТОВ «ВТН», що зареєстроване за адресою вул. 600-річчя, 25, м. Вінниця, 21027, Україна. Використання текстових та фото/відео матеріалів Сайту є можливим лише з дозволу Адміністрації.

3. Вартість і порядок оплати Замовлення
3.1. Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару (зазначеної на сторінках Інтернет-магазину) і вартості доставки.
3.2. Покупець оплачує Замовлення згідно умов, вказаних в пункті меню «Оплата і доставка» за посиланням: https://shop.vtnled.com/ua/payment-delivery.

4. Доставка
4.1. Умови доставки Замовлення Покупцеві вказані у пункті меню «Оплата і доставка» за посиланням: https://shop.vtnled.com/ua/payment-delivery.
4.2. Продавець докладе всі зусилля для дотримання термінів доставки, узгоджених з Покупцем. Затримки у доставці можливі, зважаючи на непередбачувані обставини, що можуть трапитися не з вини Продавця.

5. Гарантія та порядок повернення Товару
5.1. Товар, який Продавець передає або зобов’язаний передати Покупцю, має відповідати вимогам щодо його якості в момент його передачі Покупцю.
5.2. Всі Товари, представлені в Інтернет-магазині Продавця, мають сертифікати і дозволені для продажу на території України.
5.3. Гарантійні зобов’язання і повернення Товару здійснюються в порядку і на умовах, визначених в пункті меню «Гарантія» за посиланням: https://shop.vtnled.com/ua/warranty.

6. Права та обов’язки сторін
6.1. Продавець зобов’язаний:
- виконувати всі умови даного Договору;
- передати Покупцеві Товар у відповідності до оформленого на Сайті Замовлення;
- перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі Продавця.
6.2. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити виконання зобов’язань згідно даного Договору у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
6.3. Покупець зобов’язаний:
- своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах даного Договору.
6.4. Покупець має право:
- оформити Замовлення в Інтернет-магазині Продавця;
- вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

7. Інші умови
7.1. Вирішення всіх можливих суперечок, які виникли з відносин між Сторонами, підлягають вирішенню відповідно до чинного Законодавства України виключно за місцем реєстрації власника Сайту. Визнання судом якогось положення даного Договору недійсним не відміняє дію інших положень Договору і не знімає з Користувача обов’язків, прийнятих при реєстрації.
7.2. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Адміністрація сайту та / або Продавець буде направляти на електронну адресу Користувача листи і / або повідомлення, у тому числі, рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно. Разом з цим, Адміністрація сайту зобов’язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам, за виключенням, викладеним у п.7.4.
7.3. Користувачеві забороняється розміщувати контент, заборонений чинним Законодавством України та / або такий, що суперечить морально-етичним нормам спільноти.
7.4. Здійснюючи Замовлення на Сайті, Користувач добровільно надає свою згоду Адміністрації сайту на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знищення) зазначених ним даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, поштова адреса, з метою забезпечення відносин в сфері купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних організаціям, що надають транспортно-експедиторські та / або кур'єрські послуги для забезпечення доставки придбаних Товарів.
7.5. Користувач ознайомлений і згоден з умовами даного Договору.

Soc media
Наверх